quý khách hàng sẽ xem phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và thiết lập tức thì bản vừa đủ của tư liệu trên đây (609.13 KB, 25 trang )


Bạn đang xem: Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần 2

Bài 25Bài 25 II. THỰC DÂN PHÁPhường. ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦNTHỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾPhường. TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM(1882-1884) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị HườngTrường trung học cơ sở Nguyễn Đình ChiểuTIẾT 39 Kiểm tra bài bác cũ Tại sao thực dân Pháp chiếm gọn 6 tỉnh Nam Kì năm 1867 mà lại năm 1873 bắt đầu dám tấn công Bắc kì lần vật dụng nhất?Vì đến năm 1873 Nam Kì đã có cũng cố kỉnh, triều đình Huế giảm sút, nhu nhược đấy là thời cơ xuất sắc để Pháp đánh Bắc Kì.? Nội dung cơ bản của hiệp ước Giáp Tuất 1874?Triều đình Huế Thừa dìm sáu thức giấc Nam Kì nằm trong Pháp, thay đổi lại, Pháp rút quân khỏi Bắc Kì. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884)II. THỰC DÂN PHÁPhường ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦNTHỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP. TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM (1882 – 1884)1.Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần sản phẩm công nghệ nhì (1882)Vì sao Pháp xâm chiếm Bắc Kì lần 1(1873) mà mãi mang đến 10 năm
sau bọn chúng bắt đầu đánh Bắc Kì lần nhì (1882)? + Phong trào binh đao của nhân dân ta lên dũng mạnh.+ Nước Pháp chạm mặt những khó khăn, đầu năm những năm 80, nước Pháp tương đối ổn định, chủ yếu giới Pháp độc nhất vô nhị trí tăng nhanh thôn tính Bắc Kì. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884)II. THỰC DÂN PHÁP.. ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦNTHỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾPhường. TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM (1882 – 1884)1.1.Thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Thực dân Pháp xâm lăng Bắc Kì lần sản phẩm hai (1882)Kì lần trang bị nhị (1882) Tình hình việt nam sau điều ước 1874? Thái độ của triều đình Huế ra sao?- Pháp vẫn thường xuyên ý thứ toàn thể khu vực việt nam. Nền kinh tế khánh kiệt, nhân dân đói khổ, giặc giật nổi lên mọi địa điểm. Triều đình Huế cầu cứu vớt cả quân Pháp lẫn quân Thanh…
Pháp mang cớ gì để đưa quân ra Bắc Kì lần đồ vật hai?Lấy cớ triều đình Huế phạm luật hiệp ước 1874 và còn tiếp xúc cùng với nhà Thanh… Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884)II. THỰC DÂN PHÁPhường ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦNTHỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾPhường. TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM (1882 – 1884)1.1.Thực dân Pháp xâm lăng Bắc Thực dân Pháp xâm lăng Bắc Kì lần vật dụng hai (1882)Kì lần sản phẩm nhị (1882) Pháp đang thực hiện xâm chiếm Bắc Kì như thế nào? Ngày 3 – 4 – 1882 quân Pháp bởi vì Ri-vi-e lãnh đạo, đổ bộ lên TP Hà Nội.CHÚ GIẢIQuân Pháp tấn công Ngày trăng tròn – 8, Pháp đổ xô lên Thuận AnTẤN CÔNG THUẬN ANSLIDE 7

Xem thêm: Căn Cứ Vào Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 27, Cho Biết Đường Số 7 Thuộc Tỉnh Nào

trọng. Làm sao tin được lòng giặc, đề nghị thần lo sửa soạn ngừa. Việc chưa ngừng thì binh Pháp kéo mang đến. Thần trộm nghĩ, Thành Phố Hà Nội là cuống họng của Bắc Kì, yêu cầu thần thường xuyên tâu về triều xin thêm binch, nhưng lại lại bị Bệ hạ rầy la trách...Một mình thề cùng với Long thành, nguyện theo Nguyễn Tri Phương thơm nơi suối đá quý vậy”.


Tài liệu liên quan


*
Bài 20- Cuộc đao binh chống thực dân Pháp xong xuôi 36 1 1
*
bài bác 19: thực dân pháp xâm luợc vn 49 3 7
*
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *