Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hnghỉ ngơi X, thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt khác, tbỏ phân không trọn vẹn X, thu được các thành phần hỗn hợp những amino axit với các peptit (trong các số đó gồm Gly- Ala- Val). Số phương pháp kết cấu tương xứng với đặc thù của X là


Pmùi hương pháp giải

-Tbỏ phân trả toàn peptit chiếm được các anpha aminoaxit+ Lấy số mol các anpha aminoaxit phân tách cho mol peptit => số đôi mắt xích của aminoaxit kia bao gồm trong peptit+ tại chỗ này ta phân tách thấy được vào peptit X có 2 đôi mắt xích Gly, 2 mắt xích Ala với 1 mắt xích Val=> peptit lúc đầu tạo vì chưng 2+2+1 = 5 mắt xích- Tbỏ phân ko hoàn toàn peptit chiếm được Gly- Ala- Val => vào trơ thổ địa từ bỏ sắp xếp của peptit cần phải bao gồm cấu trúc theo trang bị từ Gly - Ala- Val.- Ta thấy Gly - Ala - Val đã chiếm 1 Gly cùng 1 Ala sót lại 1Gly với 1 Ala nữa => ta ghxay vào trước hoặc sau mạch Gly - Ala - Val và để được 5 đôi mắt xích thỏa mãn


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


Số CTCT thỏa mãn là:

Gly – Ala – Val−Ala – Gly

Gly – Ala – Val−Gly – Ala

Gly- Gly – Ala – Val−Ala

Ala – Gly – Ala – Val – Gly

Gly –Ala - Gly – Ala – Val

Ala – Gly - Gly – Ala – Val.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit

=> Có 6 CTCT


Đáp án nên chọn là: c


...

Xem thêm: Thở Máy Không Xâm Nhập Ncpap Và Bipap Là Gì, Thông Khí Nhân Tạo Với Bipap


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân hoàn toàn peptit sau :


*

Số∝-amino axit khác biệt chiếm được là


Tbỏ phân hoàn toàn đipeptit bao gồm cách làm là Glu-Ala vào hỗn hợp NaOH nấu nóng. Sau phản ứng thu được thành phầm là


Thủy phân trọn vẹn tripeptit X mạch hsinh sống, chiếm được các thành phần hỗn hợp bao gồm alanin cùng glyxin bao gồm tỉ lệ mol là một trong : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X gồm công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Khối hận lượng muối chiếm được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào vào dung dịch H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun nóng 0,1 mol tetrapeptit X gồm kết cấu là Ala-Gly-Glu-Lys trong hỗn hợp NaOH (đem dư), sau làm phản ứng hoàn toàn, trọng lượng muối hạt nhận được là


Cho 13,32 gam peptit X vì n gốc alanin chế tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alanin tuyệt nhất. X thuộc nhiều loại nào?


Lúc thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X nằm trong nhiều loại nào?


Tripeptit X tất cả cách làm sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối hận lượng chất rắn nhận được Lúc cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng là:


lúc tdiệt phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hsinh hoạt (X chế tác thành trường đoản cú những những α-aminoaxit có một team –NH2 với 1 đội –COOH) bằng hỗn hợp KOH (dư 15% đối với lượng yêu cầu làm phản ứng), cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp chất rắn tăng đối với cân nặng X là 253,1 gam. Số links peptit trong X là


Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam một đipeptit X tất cả cấu tạo vị α-amino axit có một nhóm NH2 và 1 nhóm COOH bằng dung dịch NaOH thu được thành phầm trong những số ấy bao gồm 11,1 gam một muối gồm đựng đôi mươi,72% Na về khối lượng. Công thức hóa học X là:


Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hngơi nghỉ X (được khiến cho từ những α-amino axit có dạng NH2CxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Mặt không giống, tdiệt phân hoàn toàn 7,46 gam X bởi dung dịch HCl chiếm được m gam muối bột. Giá trị m là


Thủy phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala cùng Val-Gly-Gly nhận được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là


Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hnghỉ ngơi X cùng 2a mol tripeptit mạch hnghỉ ngơi Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M hoàn toản. Sau Lúc các phản bội ứng hoàn thành, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của những amino axit đều phải có một tổ -COOH với một tổ -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X nhận được những đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu tạo của peptit X là:


Thuỷ phân ko trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn chiếm được những đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu chế tác làm sao sau đây là đúng của X ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hlàm việc chiếm được alanin, glyxin cùng glutamin theo tỷ lệ mol 2 : 1 : 1. Mặt không giống, thuỷ phân không trọn vẹn X chiếm được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala cùng Ala-Glu. Vậy công thức kết cấu của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hnghỉ ngơi X chiếm được tất cả hổn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys và Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N với đầu C của tripeptit ban sơ là:


Peptit X bao gồm phương pháp cấu tạo như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho thấy khi thuỷ phân X, ko nhận được thành phầm nào sau đây?


Tdiệt phân ko hoàn toàn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly hoàn toàn có thể chiếm được về tối đa bao nhiêu đipeptit ?


Tbỏ phân ko hoàn toàn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala có thể nhận được tối nhiều từng nào tripetit?


Tdiệt phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng lại không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm cách làm là


Tdiệt phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) chiếm được hỗn hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Tdiệt phân một lượng pentapeptit mạch hngơi nghỉ X chỉ nhận được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala với y mol Ala. Biết X gồm bí quyết bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Tỷ lệ x : y là


Tbỏ phân 63,5 gam hỗn hợp X gồm tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được tất cả hổn hợp Y tất cả 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 63,5 gam tất cả hổn hợp X vì 500 ml dung dịch NaOH 2M thì chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng hỗn hợp Z thì thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly chiếm được các thành phần hỗn hợp X tất cả 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly và m gam một pentapeptit X1. Giá trị m là (Cho biết trọng lượng mol của Val cùng Gly theo lần lượt 117 cùng 75)


X là 1 trong những pentapeptit mạch hlàm việc. Tdiệt phân hoàn toàn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hngơi nghỉ, có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl (tổng % khối lượng của O với N trong Y là 51,685%). lúc tbỏ phân không còn m gam X vào môi trường xung quanh axit thu được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 88,11 gam Y. Giá trị của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q mọi mạch hsinh hoạt cùng được tạo thành xuất phát từ 1 amino axit X, mạch hở, phân tử gồm cất một đội nhóm NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ vào X là 15,73%. Tdiệt phân không hoàn toàn 69,3 gam tất cả hổn hợp bao gồm M, P., Q (tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1:1:1) nhận được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q với 31,15 gam X. Giá trị của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun rét m gam hỗn hợp đựng X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau Khi làm phản ứng đang trọn vẹn chiếm được hỗn hợp T. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp T chiếm được 47,49 gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong số đó oxi chỉ chiếm 26,49% về kăn năn lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun rét 19,3 gam các thành phần hỗn hợp E đựng X, Y, Z đề nghị dùng 200ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được một muối bột độc nhất cùng 2,688 lkhông nhiều khí T (đktc, T bao gồm tỉ khối hận hơi đối với H2


Hỗn vừa lòng X có valin và glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), chiếm được hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng toàn diện với 100 ml hỗn hợp Z tất cả NaOH 1M và KOH 1,75M đun cho nóng, thu được hỗn hợp đựng 30,725 gam muối hạt. Giá trị của a là


Lúc tdiệt phân ko hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được hai peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản ứng hoàn toản cùng với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun cho nóng cùng 0,666 gam Z phản nghịch ứng toàn diện cùng với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) làm cho nóng. Biết rằng Lúc thủy phân trọn vẹn X nhận được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin cùng phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly chiếm được hỗn hợp Y có 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, Khi thủy phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X do 500 ml dung dịch KOH 1M thì nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp Z chiếm được 57,5 gam hóa học rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Cho hỗn hợp Z bao gồm peptit mạch hở X với amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 1. Cho m gam Z tác dụng toàn diện với dung dịch NaOH, chiếm được hỗn hợp T cất (m + 12,24) gam hỗn hợp muối hạt natri của glyxin cùng alanin. Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch chứa 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. tóm lại nào dưới đây đúng?


Thủy phân trọn vẹn 1 mol oligopeptit X mạch hngơi nghỉ, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân ko hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không nhận được đipeptit Gly-Gly. Kết luận sai trái về X là


Hỗn phù hợp T gồm bố peptit mạch hở X, Y, Z bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tbỏ phân hoàn toàn 35,97 gam T nhận được hỗn hợp sản phẩm có 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng cộng liên kết peptit trong tía phân tử X, Y, Z bởi 16; A và B đầy đủ là amino axit no, có một đội -NH2 và 1 team -COOH trong phân tử. Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp T chiếm được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a sớm nhất là


Tbỏ phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng hỗn hợp KOH toàn vẹn, chiếm được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ hỗn hợp X nhận được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo E đựng tía peptit số đông mạch hlàm việc tất cả peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E cùng với dung dịch NaOH trọn vẹn, thu được tất cả hổn hợp T gồm 3 muối hạt của glyxin, alanin với valin. Đốt cháy toàn cục T đề xuất sử dụng 1,155 mol O2, chiếm được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm trọng lượng của X vào hỗn hợp E là


Một oligopeptit được tạo thành thành trường đoản cú glyxin, alanin, valin. Tdiệt phân X vào 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được hỗn hợp Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được các thành phần hỗn hợp Z gồm chứa những đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các amino axit tương ứng. Đốt một phần hai hỗn hợp Z bằng một lượng bầu không khí toàn diện, hấp thụ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thấy trọng lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng hỗn hợp bớt 161,19 gam đôi khi thoát ra 139,608 lkhông nhiều khí trơ. Cho hỗn hợp Y tác dụng hết cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng buộc phải thiết), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có mức giá trị ngay sát đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Tdiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X với Y chiếm được hỗn hợp tất cả 4 α-amino axit, trong số đó có 30,00 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị m là


Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X có một tetrapeptit Y cùng một pentapeptit Z bằng dung dịch NaOH hoàn toản rồi cô cạn nhận được (m + 23,7) gam tất cả hổn hợp muối của Gly với Ala. Đốt cháy toàn bộ lượng muối bột có mặt bằng một lượng oxi toàn diện chiếm được Na2CO3 với các thành phần hỗn hợp tương đối T tất cả CO2, H2O với N2. Dẫn toàn cục hỗn hợp hơi T đi hết sức chậm rì rì qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư thấy cân nặng bình tăng 84,06 gam với gồm 7,392 lkhông nhiều một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y tuyệt Z những nhận được cả Gly cùng Ala. Cho những tuyên bố sau:

(1) Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong các thành phần hỗn hợp X có giá trị 53,06%.

(2) Tỉ lệ số phân tử Ala cùng Gly vào Z là 2 : 3

(3) Giá trị của m là 41,4 gam

(4) Tổng số nguyên tử C trong Y cùng Z là 22

Số tuyên bố đúng


*

Cơ quan liêu công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp các dịch vụ social trực con đường số 240/GP.. – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *