Vậy quý hiếm của m làm = mGly−Ala = 0,01. 146 = 1,46 gam

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit gly-ala

Hỗn đúng theo X tất cả valin với glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO40,5M (loãng), thu được hỗn hợp Y. Cho Y bội nghịch ứng toàn diện với 100 ml dung dịch Z tất cả NaOH 1M và KOH 1,75M đun cho nóng, thu được dung dịch đựng 30,725 gam muối hạt. Giá trị của a là


Cho 13,32 gam peptit X vị n gốc alanin tạo thành thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được 16,02 gam alanin nhất. X ở trong một số loại nào?


Đun lạnh 0,02 mol tripeptit X tất cả cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong dung dịch NaOH (rước dư), sau làm phản ứng trọn vẹn, cân nặng muối bột chiếm được là


Tdiệt phân không trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly rất có thể nhận được về tối nhiều từng nào đipeptit ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hsinh sống nhận được alanin, glyxin cùng glutamin theo tỷ lệ mol 2 : 1 : 1. Mặt không giống, thuỷ phân ko trọn vẹn X nhận được 3 đipeptit là Ala-Glu; Ala-Ala và Glu-Gly. Vậy bí quyết cấu trúc của X là:


Tdiệt phân ko trọn vẹn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala hoàn toàn có thể nhận được tối nhiều bao nhiêu tripetit?


Peptit X tất cả cách làm cấu tạo nhỏng sau:

H2N−CH2−CO−NH−CH(CH3)−CO−NH−CH(C2H4COOH)−CO−NH−CH2−COOH

Hãy cho biết Lúc thuỷ phân X, ko nhận được thành phầm làm sao sau đây?


Tbỏ phân hoàn toàn 0,15 mol pentapeptit X có công thứcGlyAla2Val2vào dung dịch NaOH (vừa đủ). Đem cô cạn cảnh giác hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m là


Xem thêm: Tsukkomi Nghĩa Là Gì ? What Does Tsukkomi Mean

Tdiệt phân không trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Gly-Ala có thể thu được buổi tối đa từng nào đipeptit?


Tripeptit X có phương pháp cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Khối hận lượng muối bột thu được khi tdiệt phân trọn vẹn 0,15 mol X trong vào dung dịch HClloãng (vừa đủ) là


Thủy phân không hoàn toàn một hexapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala-Gly có thể nhận được tối đa bao nhiêu tripetit?


Tdiệt phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hngơi nghỉ X, chiếm được 2 mol Gly, 2 mol Ala với 1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không trọn vẹn X, chiếm được hỗn hợp những amino axit với các peptit (trong những số đó gồm Gly- Ala- Val). Số công thức kết cấu cân xứng với tính chất của X là


Peptit X bao gồm phương pháp kết cấu nhỏng sau:

H2N−CH2−CO−NH−CH(CH3)−CO−NH−CH(C2H4COOH)−CO−NH−CH2−COOH

Hãy cho biết thêm Lúc thuỷ phân X, thu được sản phẩm như thế nào sau đây?


Đipeptit M, tripeptit Phường., tetrapeptit Q đông đảo mạch hsinh sống cùng được tạo nên xuất phát điểm từ một amino axit X, mạch hsinh hoạt, phân tử có đựng một đội NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ trong X là 15,73%. Tdiệt phân không trọn vẹn 69,3 gam các thành phần hỗn hợp tất cả M, P., Q (tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1:1:1) chiếm được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q với 31,15 gam X. Giá trị của m là:


X là 1 pentapeptit mạch hsống. Thủy phân hoàn toàn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hlàm việc, có một team amino với 1 nhóm cacboxyl (tổng % khối lượng của O và N trong Y là 61,33%). Lúc tdiệt phân m gam X vào môi trường xung quanh axit nhận được 24,6 gam tetrapeptit; 18,9 gam tripeptit; 13,2 gam đipeptit với 7,5 gam Y. Giá trị của m là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *