Khi mang lại 3 - 4 giọt dung dịch bạc nitrat vào ống thử đựng 1 ml hỗn hợp natri photphat, thấy xuất hiện


Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, nhận được hỗn hợp X. Cho X công dụng đầy đủ cùng với 250 ml dung dịch KOH 2M, chiếm được dung dịch Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp A gồm một amin X (no, nhị chức, mạch hở) với nhì hiđrocacbon mạch hsinh hoạt Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY Z). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp A phải toàn vẹn 1,825 mol O2, thu được CO2, H2O với 2,24 lít N2 (sinh sống đktc). Mặt không giống, 19,3 gam A làm phản ứng cùng được về tối nhiều cùng với 0,1 mol brom vào dung dịch. Biết trong A có hai chất cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của Z trong A là


Dãy làm sao tiếp sau đây chỉ bao gồm các chất vừa chức năng được cùng với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được với dung dịch AgNO3?


Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ là vật liệu nhằm sản xuất dung dịch súng ko khói cùng sản xuất phyên ổn hình ảnh.

Bạn đang xem: Tiến hành các thí nghiệm sau

(b) Dùng ginóng ăn uống hoặc nước trái chanh để khử bớt mùi tanh của cá (vày amin khiến ra).

(c) Vải làm cho từ tơ tằm nên giặt nội địa rét với xà chống gồm độ kiềm cao.

Xem thêm:

(d) 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được về tối đa cùng với 3 mol HCl trong dung dịch.

(e) Dùng nước thuận lợi cọ không bẩn những thứ dụng bám dầu mỡ bụng cồn thực thiết bị.

Số tuyên bố đúng là


15,6 gam hỗn hợp X gồm Al cùng Fe2O3tung hết vào dung dịch HNO3loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (thành phầm khử tuyệt nhất, sinh sống đktc). Phần trăm cân nặng của Fe2O3vào X là


Đốt cháy hoàn toàn 34,1 gam hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic cần hoàn toản 2,025 mol O2, thu được CO2, N2 và 27,9 gam H2O. Mặt khác, ví như mang lại 34,1 gam X vào 500 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn cẩn trọng dung dịch, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy 2,15 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Zn, Al với Mg vào khí oxi dư, chiếm được 3,43 gam tất cả hổn hợp X. Toàn cỗ X phản ứng đầy đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là


Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% vào ống thử không bẩn, lắc dịu, tiếp đến nhỏ tuổi thảnh thơi từng giọt hỗn hợp NH3 5% vào cho đến Khi kết tủa có mặt bị tổng hợp không còn. Nhỏ tiếp 1 ml hỗn hợp hóa học X vào, rồi dìm phần chứa chất hóa học trong ống nghiệm vào cốc đựng nước rét (khoảng chừng 50 – 60°C) trong vài ba phút ít, bên trên thành ống nghiệm lộ diện lớp bạc white sáng. Chất X là hóa học như thế nào trong số hóa học sau đây?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô nóng Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *