Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị? 154320 điểm trần tiếnTìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị? Khi xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị tức số cũ gấp 10 lần + 8 đơn vị tức giảm số đó đi 9 lần + 8 đơn vịVậy số tự nhiên đó sau khi xóa chữ số 8 là( 1808 – 8 ) : 9 = 200Số tự nhiên đó là :200 x 10 + 8 = 2008ĐS : số tự nhiên đó là 2008," /> Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị? 154320 điểm trần tiếnTìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị? Khi xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị tức số cũ gấp 10 lần + 8 đơn vị tức giảm số đó đi 9 lần + 8 đơn vịVậy số tự nhiên đó sau khi xóa chữ số 8 là( 1808 – 8 ) : 9 = 200Số tự nhiên đó là :200 x 10 + 8 = 2008ĐS : số tự nhiên đó là 2008," />
" class="title-header">Tìm một số thoải mái và tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 nghỉ ngơi hàng đơn vị chức năng của nó đi thì được số new kỉm số yêu cầu search 1808 đơn vị?

Bạn đang xem: 1,tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm là 1818 đơn vị

*

154320 điểm

trằn tiến


Tìm một trong những thoải mái và tự nhiên biết ví như xóa chữ số 8 sống sản phẩm đơn vị của nó đi thì được số new kỉm số yêu cầu search 1808 đối chọi vị?

Xem thêm: Download Edraw Max Full Version Crack Gratis 64 Bit, Edraw Max 6 Crack Key 17

*
*

*

Lúc xóa chữ số 8 làm việc mặt hàng đơn vị chức năng tức số cũ cấp 10 lần + 8 đơn vị tức bớt số kia đi 9 lần + 8 1-1 vịVậy số thoải mái và tự nhiên kia sau thời điểm xóa chữ số 8 là( 1808 – 8 ) : 9 = 200Số tự nhiên đó là :200 x 10 + 8 = 2008ĐS : số tự nhiên sẽ là 2008.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *