Để search số dư trong phép chia tất cả số thập phân tương đối dễ dàng nếu những em nắm được phương pháp phân chia số thập phân và xác định vị trí của dấu phẩy.

Bạn đang xem: Tìm số dư của phép chia

Trong phnghiền phân chia bao gồm số thập phân thì số dư tất cả thể là số thập phân.

Và các em cần ghi nhớ những gạch đầu cái dưới đây.

– Số lượng chữ số trong phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng những chữ số trong phần thập phân của số chia cùng thương.

– Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị phân chia.

– Nếu sản phẩm nào của phần thập phân vào số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào sản phẩm đó.

Cụ thể về phương pháp xác định (tìm) số dư vào phxay phân chia số thập phân các em đọc ví dụ dưới đây để nắm rõ.

Ví dụ 1: Tìm số dư trong phxay phân chia 5,29 : 4 Khi thương chỉ lấy đến nhì chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phnghiền chia:

*

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân khuyết mặt hàng phần mười cần ta thêm 0 vào hàng đó.

Vậy số dư vào phnghiền phân chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân chia với thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Vậy số dư vào phép chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Ví dụ 2: Hãy tra cứu số dư vào phnghiền phân tách 43 : 52 lúc thương chỉ lấy đến cha chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phnghiền chia:

*

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân khuyết mặt hàng phần mười phải ta thêm 0 vào sản phẩm đó.

Vậy số dư vào phnghiền phân chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân chia cùng thương là:

0 + 3 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phxay chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Ví dụ 3: Hãy tra cứu số dư trong phxay phân chia 16593 : 125,2 Khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phnghiền chia:

*

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1: Đây là phnghiền phân tách một số tự nhiên mang đến một số thập phân bắt buộc ta coi số tự nhiên đó là số thập phân cơ mà phần thập phân bằng 0 (16593 = 16593,0) để xác định số dư.

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên ổn là 0. Do đó số dư trong phnghiền phân chia đó là 0,244.

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân chia và thương là:

1 + 2 = 3 (chữ số)

Vậy số dư trong phxay phân tách đó là 0,244.

Xem thêm: Tải Portable Adobe Premiere Pro Cc 2019 Full Download Free, Adobe Premiere Pro Cc 2018 Portable

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Ví dụ 4: Hãy tìm số dư vào phxay chia 19,73 : 5,8 Khi thương lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ban đầu ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết mặt hàng phần mười, hàng phần trăm cùng sản phẩm phần nghìn nên ta thêm 0 vào tía hàng đó.

Vậy số dư trong phép chia bên trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân chia với thương là:

1 + 4 = 5 (chữ số)

Vậy số dư trong phxay phân chia trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Ví dụ 5: Sau Lúc thực hiện phxay chia:

*

– Bạn Xuân nói: phnghiền phân chia này có số dư là một trong.

– Bạn Hạ nói: phnghiền phân tách này có số dư là 0,1.

– Bạn Thu nói: phxay chia này còn có số dư là 0,01.

– Bạn Đông nói: phnghiền chia này có số dư là 0,001.

Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi bạn đó là ai? Vì sao? (Đề thi HSG lớp 5, TPhường. Hà Nội, năm 2002)

Giải

Cách 1:

*

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Do đó số dư trong phnghiền phân tách đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân chia với thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Do đó số dư vào phnghiền phân tách đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Bài tập tự luyện:

1. Hãy kiếm tìm số dư trong phép chia 72,59 : 19 lúc thương lấy đến năm chữ số ở phần thập phân.

2. Hãy tìm kiếm số dư vào phnghiền chia 475 : 21 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

3. Hãy tìm kiếm số dư vào phép phân chia 739 : 7,2 lúc thương là số tự nhiên.

4. Hãy tìm số dư vào phxay phân tách 1456,3 : 12,4 Khi thương chỉ lấy đến nhì chữ số ở phần thập phân.

5. Số có 1995 chữ số 7 Lúc phân chia mang lại 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *