Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên

*

*

*

trường hợp mún che lời giải khá đầy đủ thì ấn vào trong dòng chữ mầu xanh nhé

Tính độ lâu năm của gai dây thép dùng để uốn thàng nhành hoa ...

Xem thêm: Những Kim Loại Tác Dụng Với Hcl, Ag Có Tác Dụng Với Hcl Không

chu vi nửa hình tròn là:9 x 3,14= 28,26(cm)

chu vi bốn nửa hình tròn trụ là:28,26 x 4=113,04(cm)

độ nhiều năm tua dây thxay đó là:113,04:2=56,52(cm)

đáp số:56,52 cm


Chu vi một phần hai hình trụ là:

9 x 3,14 = 28,26 (cm)

Chu vi 4 nửa hình trụ là:

28,26 x 4 = 113,04 (cm)

Độ lâu năm gai dây thép kia là:

113,04 : 2 = 56,52 (cm)

Đáp số : 56,52 cm.


Chu vi một ít hình trụ là:

9 x 3,14 = 28,26 (cm)

Chu vi 4 nửa hình trụ là:

28,26 x 4 = 113,04 (cm)

Độ nhiều năm tua dây thnghiền kia là:

113,04 : 2 = 56,52 (cm)

Đáp số : 56,52 cm.


*

Mỗi cánh hoa nữa hình tròn : 50% x4 = 2 hình tròn

Chu vi 2 hình trụ = độ lâu năm sợi dây = 2 x9 x 3,14 = 56,52 cm


tính độ dài của gai dây thxay dùng để uốn thành nhành hoa . Biết bên phía trong là hinh vuông tất cả cạnh lâu năm là 9 cm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *