Câu hỏi :

Tính số electron trải qua huyết diện thẳng của một dây dẫn sắt kẽm kim loại trong 1 giây giả dụ có năng lượng điện lượng 15C dịch chuyển hẳn sang ngày tiết diện đó vào 30 giây:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *