Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng số proton, notron, electron trong nguim tử của ngulặng tố R là 34. Hãy phụ thuộc bảng tuần trả xác minh ngulặng tố R


*

ta tất cả : p+e+n=34

2p+n=34 =>n=34-2p

ta lại sở hữu 1leqn/pleq1,52

1leq34-2pfracabpleq1,52

9,71leqpleq11,3

=> p=1 ; p=12

=> r là Na (do với p=12 ko t/m)


*

Bài 5: Tổng số hạt Proton, Nơtron với Electron trong nguyên tử của ngulặng tố R là 34. Hãy phụ thuộc bảng tuần hoàn xác định nguyên ổn tố R.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 34


Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên ổn tử của ngulặng tố R là 34. Hãy dựa vào bảng tuần trả khẳng định nguyên tố R.

Giúp bản thân với


( extTổng: 2p+n=34\frac343,5 leq p leq frac343\9,7 leq p leq 11,3\p=10 lớn n=14\p=11 khổng lồ n=12(Na))


Tmê mệt khảo:

Có n + p + e=34 (hạt)mà lại p=ebuộc phải 2p + n=34=> n=34-2p(1)Theo định pháp luật đồng vị ta có: p ≤ n≤ 1,5p p≤ 34-2p≤ 1,5p 3p≤ 34 và 34≤ 3,5p p≤ 34/3 với 34/3,5≤ p p≤ 11,3 cùng 9,7≤ p 9,7≤ p≤ 11,3 p∈ 10,11Txuất xắc p=10 vào (1) ta được:n=14 hạt=> A=n+p=14+10=24(loại)Thay p=11 vào (1) ta được:n=12 hạt=> A=n+p=11+12=23 (Nhận)Vậy nguyên ổn tố R là Natri (Na)


Tổng số hạt proton, notron với electron vào nguyên tử của một nguyên tố là 58

a, Xác định nguyên tử khối

b, Viết cấu hình electron nguim tử của một nguyên tố đó

( Cho biết : Các nguyên ổn tố có số hiệu nguyên tử từ bỏ 2 đến 82 trong bảng tuần trả thì 1≤ N/Z ≤ 1,5 )


Tổng số phân tử proton, notron với electron vào nguyên tử của một nguim tố Z là 24( Cho biết các nguyên ổn tố tất cả số hiệu ngulặng tử tự 2- 82 vào bảng tuần hoàn thì : 1≤N/Z≤1,5

a. Tính số phân tử proton, notron với electron trong ngulặng tử Z

b. Viết cấu hình electron ngulặng tử của Z


Ta có:(1ledfracNZle1,5)

(Rightarrow Zle Nle1,5Z)

(Rightarrow3Zle2Z+Nle3,5Z)

Vậy ta có :(3Zle24le3,5Z)

=>(6,86le Zle8)

=>(left<eginmatrixZ=7left(N ight)\Z=8left(O ight)endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixN=10\N=8endmatrix ight.)

Mà theo đề bài xích :(1ledfracNZle1,5)

=> Chỉ có O thỏa mãn

=> Z là O , số P= số E =8 , N=8

b) Cấu hình E: 1s22s22p4


Tổng số phân tử proton, notron và electron vào ngulặng tử của một nguim tố là 13.

Viết thông số kỹ thuật electron nguyên ổn tử của nguim tố đó.

(Cho biết: những ngulặng tố tất cả số hiệu nguyên lỏng lẻo 2 mang lại 82 vào bảng tuần hoàn thì)

*


Tổng số hạt proton, notron cùng electron vào ngulặng tử của một ngulặng tố là 13.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pose Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pose Trong Tiếng Việt

a) Xác định nguyên tử khối.

b) viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử nguyên tố đó.

Cho biết : Các nguim tố tất cả số hiệu ngulặng tử trường đoản cú 2 cho 82 vào bảng tuần trả thì 1(fracNZ)

HD: Cách 1:

a) Tổng số phân tử là 13 yêu cầu số e = số proton = <13/3> (lấy phần nguyên) = 4. Bởi vậy số hạt notron = 13 - 2.4 = 5 hạt.

Suy ra số kân hận A = N + Z = 5 + 4 = 9 (Be).

b) 1s22s2.

Cách 2:

gọi Z, N khớp ứng là số phân tử proton với notron của nguim tố X. Ta có: 2Z + N = 13. Suy ra N = 13 - 2Z vậy vào biểu thức 1 Đúng 1
Đúng 0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *