Kỳ thi học tập kỳ hai năm học tập 2016-2017 đang tới ngay sát, những em vẫn tra cứu kiếm tài liệu nhằm ôn tập kỹ năng, rèn luyện tài năng giải đề? Nhằm giúp những em giải quyết vụ việc này, girbakallặng.net xin gởi đến những em bộ đề thi thử học kỳ 2 môn Tin học tập lớp 11. Đề thi tất cả câu trả lời đi kèm theo nhằm mục tiêu góp các em thuận tiện đối chiếu với tác dụng có tác dụng bài của bản thân mình. Tài liệu thực sự hữu dụng cho những em học viên lớp 11 với quý thầy cô cỗ môn Tin học tập tham khảo. Mời các bạn thuộc xem thêm tư liệu dưới đây.Bạn đã xem: Trắc nghiệm tin học tập 11 học tập kì 2 gồm đáp án


*

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học 11Thời gian làm cho bài: 45 phút;
(Gồm: 12 câu trắc nghiệm; 2 câu từ luận)
Đề số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước câu tr li đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án

Câu 1: Cú pháp để knhị báo biến chuyển mảng một chiều thẳng là:

Var : array of ;Type : array of ;Var : array of ;Var : array : ;

Câu 2: Trong các knhị báo dưới đây knhị báo nào sai?

Var M: array of Integer;Var M: array of Integer;Var M: array of Integer;Var M: array of Interger;

Câu 3: Cho 2 xâu kí từ S1:= ‘abcd’ và S2:= ‘ABC’; khi đó S1 + S2 mang đến hiệu quả nào?

Abcd b. aabbccd c. abcdABC d. ABCabcd

Câu 4: Phép so sánh xâu S1:= ‘Hoa hoc tro’ và xâu S2:= ‘Hoa Hoc Tro’ nhn kết qu nào?

S1 S2 b. S1 > S2 c. S1

Câu 5: Câu lnh nào vào các câu lnh sau không dùng để gán giá tr mang đến trường ca bn ghi A? (Vi bn ghi A có 3 trường là Hoten, Lop, Diem)

Readln(A.Diem);A.Ten:= ‘Nguyen Kkhô giòn Chi’A.Lop:= ‘11B1’S:=A.Diem;

Câu 6: Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào đúng?

Hai thay đổi bạn dạng ghi hoàn toàn có thể gán được cho nhau.Hai biến bản ghi cùng đẳng cấp hoàn toàn có thể gán được lẫn nhau.Biến bạn dạng ghi rất có thể dìm bất kỳ loại tài liệu nào.Các làm việc hiểu, ghi biến hóa phiên bản ghi y hệt như các một số loại đổi mới khác.

Câu 7: Trong những knhị báo sau, khai báo nào ko đúng?

a. Var f: text..; b. Var f: text. c. Var f: text; d. Var f, f1: text..;

Câu 8: Trong tập tin dạng văn phiên bản thủ tục làm sao sau đây được áp dụng để gán tên tệp tin mang đến biến?

Write(Biến file);Rewrite(Biến file);Assing(Biến file, tên file);Assign(Biến tệp tin, thương hiệu file);

Câu 9: Để knhì báo đổi mới tệp dạng văn uống bạn dạng ta sử dụng cú pháp nào?

a. Var : tExt;

b. Var : txt;

c. Var : txet;

d. Var : string;

Câu 10: Câu lnh nào dưới đây dùng để gán tên file “SOLIEU.DAT” cho biến file F1?

Assign(F1, SOLIEU.DAT);Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’);Assign(F1, SoLIEU.Dat’);Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’);

Câu 11: T khóa knhị báo hàm là:

a. Functiom b. Procedure c. Function d. Proceduce

Câu 12: Phần knhì báo công tác nhỏ được đặt chỗ nào trong công tác chính?

a. Đặt sau từ bỏ khóa Type.

b. Đặt sau từ bỏ khóa Const.

Đặt cuối chương trình bao gồm.Đặt sau phần khai báo biếnPHẦN II: THỰC HÀNH (7 đim)

Câu 13:

Viết công tác nhập lệ 2 xâu kí từ bỏ, chỉ dẫn màn hình hiển thị xâu gồm độ dài ngắn thêm hơn?

Câu 14:

Một đoàn tầu tất cả gồm 6 toa (Toa 1 gồm 7 hành khách; Toa 2 gồm 17 hành khách; Toa 3 tất cả 11 hành khách; Toa 4 bao gồm 7 hành khách; Toa 5 tất cả 9 hành khách; Toa 6 tất cả 7 hành khách). Em hãy viết chương thơm trình:

Tính số du khách vừa đủ của đoàn tầu này?Đếm số toa tất cả số lượng hành khách to hơn số lượng hành khách mức độ vừa phải của tất cả đoàn tầu.

------- Hết -------

ĐÁPhường. ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

a

0,25

Câu 7

c

0,25

Câu 2

b

0,25

Câu 8

d

0,25

Câu 3

c

0,25

Câu 9

a

0,25

CÂU 4

D

0,25

CÂU 10

B

0,25

Câu 5

a

0,25

Câu 11

c

0,25

Câu 6

b

0,25

Câu 12

d

0,25

PHẦN II: T LUẬN (7 đim)

Câu 13: (2 đim)

PROGRAM SO_SANH;

VAR s1, s2: string;

BEGIN

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s1);

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s2);

If length(s1) TB then Dem:=dem+1;

Writeln(’ So khô hanh khach trung binch cua ’,N,’ la: TB:3:3);

Writeln(‘So toa teo so luong nguoi cao hon luong nguoi trung binch la:’,Dem);

Readln

END.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học 11Thời gian có tác dụng bài: 45 phút;(40 câu trắc nghiệm)

Đề số 2

Câu 1: Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?A.Biến toàn bộ là trở thành chỉ được dùng trong chương trình nhỏ cất nó. B.Biến toàn bộ chỉ được áp dụng trong công tác chủ yếu và ko được thực hiện trong số chương trình nhỏ. C.Biến toàn cục là đổi thay chỉ được sử dụng vào chương trình bao gồm. D.Biến tổng thể là thay đổi được sử dụng vào công tác con cất nó và trong chương trình chủ yếu.Câu 2: Với a, b là 2 số thực, nhằm tính tổng của bọn chúng, ta viết thủ tục cùng với a,b điều làtmê man trị. Vậy tên phần đầu như thế nào được tạo tiếp sau đây làđúng?A.Procedure Tong (a , b : Real):Real;B.Procedure Tong (a , b : Real);C.Procedure Tong (Vara:Real; Var b : Real);D.ProcedureTong (Vara , b : Real) : Real;Câu 3: Để chấm dứt câu hỏi ghi dữ liệu vào tệp f, ta rất cần được có câu lệnh đóng tệp. Vậy nhằm đóng tệp f ta viếtA.Exit(f);B.Stop(f);C.Rewrite(f);D.Close(f);Câu 4: Kiểu tài liệu làm sao của hàm chỉ rất có thể làA.Integer; Real, char, boolean, string. B.Boolean, Word. C.Integer; Real, char, array, reacord.D.Record, Byte.Câu 5: Cmùi hương trình con có hai nhiều loại làA.Hàm với thủ tục.B.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Remaining Là Gì ? Remaining Là Gì

Hàm cùng biểu thức.C.Thủ tục cùng hằng.D.Hằng và phát triển thành.Câu 6: Cho các giấy tờ thủ tục sau: (1) ASSIGN(F, ’D:HOCHIMINH.DOC’); (2) CLOSE(F); (3) READ(F,A,B,C); (4) RESET(F);Chọn thiết bị tựĐọc tệp đúng?A.(4) - (1) - (3) - (2)B.(1) - (4) - (3) - (2)C.(1) - (2) - (3) - (4)D.(1) - (3) - (2) - (4)Câu 7: Giả sử ta gồm hàm Min(X,Y) để search số nhỏ dại hơn trong nhị số X với Y. Cần sử dụng hàm Min ở như thế nào nhằm tìm kiếm được số nhỏ dại tốt nhất vào bố số 19, 5, 1890?A.Min(19, Min(5,1890));B.Min(Max(19,5),1890);C.Min(5,Max(4,1890));D.Min(19,5,1890);Câu 8: Khi muốn viết một công tác bé, không cần trả về quý hiếm trải qua thương hiệu của chính nó ta đề xuất dùngA.giấy tờ thủ tục.B.lịch trình con. C.công tác chính.D.hàm.Câu 9: Tệp mà tài liệu của nó được ghi dưới dạng những kí trường đoản cú theo mã ASCII được điện thoại tư vấn làA.tệp truy cập tuần tự.B.tệp văn uống bản. C.tệp gồm cấu tạo.D.tệp truy vấn trực tiếp.Câu 10: Nếu hàmEof ();đến quý giá bằngTruethì nhỏ trỏ tệp nằm ở vị tríA.cuối dòng;B.đầu dòng;C.cuối tệp;D.đầu tệp;Câu 11: Từ khóa knhì báo hàm là:

------- Hết -------

ĐÁPhường. ÁN ĐỀ SỐ 2
1. A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. A
9. B 10. C 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. D
17. D 18. B 19. B đôi mươi. B 21. A 22. B 23. C 24. A
25. D 26. C 27. C 28. D 29. C 30. C 31. C 32. D
33. D34. D 35. A 36. B 37. C 38. C 39. D 40. C

-- coi rất đầy đủ văn bản ở vị trí coi online hoặc tải về --

Trên đấy là trích dẫn một trong những đề trongSở 5 đề thi thử môn Tin học tập 11 học tập kỳ 2. Để xem thêm đầy đủ cùng cụ thể hơn những đề thi còn sót lại, các em rất có thể chọn tác dụng xem online hoặc đăng nhập tài khoản bên trên tranggirbakallặng.netnhằm tải về sở hữu liệu về vật dụng nhé.Trước lúc test mức độ cùng với bộ đề thi này, những em muốn củng nỗ lực lại kiến thức đã học tập thì rất có thể tìm hiểu thêm tài liệu:Đề cưng cửng ôn thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 11 năm 2017

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *