Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 10,8 g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản nghịch ứng nhiệt nhôm trong ĐK không tồn tại không gian. Hòa rã hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) nhận được 10,752 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiêt nhôm là

A.

Bạn đang xem: Trộn 10 8g bột al với 34 8g bột fe3o4

80%

B.90%

C.70%

D.60%


*

Đáp ánA

Ta gồm : nAl = 10,8 / 27 = 0,4 mol ;

nFe3O4 = 34,8 / 232 = 0,15 mol ; n H2 = 10,752 / 22,4 = 0,48 mol

8 Al + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe

8x/3 x 3x

Điện thoại tư vấn số mol Fe3O4 phản bội ứng là x mol

Vì công suất ko đạt 100% phải cả Al và Fe3O4 mọi chưa bội nghịch ứng không còn.

⇒ hỗn hợp hóa học rắn Al dư, Fe3O4 dư , Al2O3 cùng sắt.

Theo phản nghịch ứng :

n Alp/ư = 8x/3mol ⇒ nAldư = (0,4 -8x/3) mol

2 Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

(0,4 - 8 3 x ) 3 2 0 , 4 - 8 3 x

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

3x3x

⇒3/2(0,4 -8x/3)+ 3x = 0,48 ⇒ x = 0,12 mol

⇒ H = 0,12/0,15. 100% = 80%


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tựa như

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm trong điều kiện không có không khí. Hòa chảy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm là:

A.60%.

B.90%.

C.70%.

D. 80%.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm vào ĐK không có bầu không khí. Hoà tung trọn vẹn các thành phần hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) chiếm được 10,752 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản nghịch ứng nhiệt nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

Xem thêm: Download Corel 12 Full Crack Google Drive, Tải Coreldraw X3 (13) Full Bản Chuẩn

C. 70%.

D. 60%.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột F e 3 O 4 rồi triển khai phản bội ứng nhiệt độ nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà chảy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp rắn sau làm phản ứng bởi dung dịch H 2 S O 4 loãng (dư), chiếm được 10,752 lít khí H 2 (đktc). Tính hiệu suất của phản bội ứng nhiệt nhôm.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8 gam bột sắt 3 O 4 rồi triển khai phản nghịch ứng sức nóng nhôm trong điều kiện không tồn tại không khí. Hòa rã tất cả hổn hợp rắn sau bội nghịch ứng bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư nhận được 10,752 lít H 2 (đktc). Giả sử sắt 3 O 4 chỉ bị khử thành Fe. Hiệu suất bội phản ứng sức nóng nhôm là

A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Trộn 16,2 gam bột nhôm cùng với 34,8 gam bột sắt 3 O 4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm trong điều kiện không tồn tại không khí. Hòa tan tất cả hổn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư nhận được 17,472 lít H 2 (đktc). Giả sử sắt 3 O 4 chỉ bị khử thành sắt. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4rồi triển khai phản bội ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có ko khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4thành sắt. Hòa tung hoàn toàn chất rắn sau phản nghịch ứng bởi hỗn hợp H2SO4loãng (dư) nhận được 5,376 lít khí H2(làm việc đktc). Hiệu suất phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm cùng số mol H2SO4đã phản nghịch ứng là:

A. 75 % cùng 0,54 mol

B. 80 % với 0,52 mol

C. 75 % và 0,52 mol

D. 80 % cùng 0,54 mol


Lớp 12 Hóa học
1
0

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi triển khai phản nghịch ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hóa học rắn sau phản ứng bởi dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 5,376 lkhông nhiều H2 (đktc). Hiệu suất phản bội ứng là:

A. 62,5%

B. 20%

C. 60%

D. 80%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hỗn thích hợp X có Al, Fe2O3 tất cả cân nặng 21,67 gam. Tiến hành làm phản ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp X trong điều kiện không có không gian. Hòa rã trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn sau làm phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lkhông nhiều H2 (đktc) với 12,4 gam chất rắn ko tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt độ nhôm là:

A. 60%

B. 71,43%

C. 80%

D. 75%


Lớp 12 Hóa học
1
0

Hỗn thích hợp X gồm Al, Fe 2 O 3 bao gồm khối lượng 40,1 gam. Tiến hành bội phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X vào điều kiện không tồn tại không khí. Hòa rã trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn sau phản bội ứng bằng hỗn hợp NaOH dư chiếm được 4,032 lkhông nhiều H 2 (đktc) cùng 27,68 gam hóa học rắn không rã. Hiệu suất của làm phản ứng nhiệt độ nhôm là:

A. 80%

B. 75%

C. 60%

D. 71,43%


Lớp 12 Hóa học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *