Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M đ­ược 2V ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm pH là:


Bạn đang xem: Trộn lẫn v ml dung dịch naoh 0 01m

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o lớn ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH)

( o lớn n_H^ + = n_HCl )

( o ext o pH)


(n_NaOH = dfrac0,01.V10^3,,mol;n_HCl = dfrac0,03.V10^3,,mol)

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH = dfrac0,03.V10^3 - dfrac0,01.V10^3 = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( khổng lồ n_H^ + = n_HCl = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( lớn ext = dfracdfrac0,02.V10^3dfrac2V10^3 = 0,01,,M o lớn pH = - log 0,01 = 2)


Đáp án nên lựa chọn là: b


...

những bài tập tất cả liên quan


bài tập về pH Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Một mẫu mã nước bao gồm pH = 3,82 thì mật độ mol /l của ion H+ trong các số ấy là


Hai hỗn hợp có pH bằng nhau là: NaOH aM cùng Ba(OH)2 bM. Quan hệ thân a và b là:


pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M với pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M (α = 4,25%) thứu tự là


Muốn pha chế 300 ml hỗn hợp NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH bắt buộc sử dụng là


Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O sẽ được hỗn hợp HCl bắt đầu gồm pH = 3. Quan hệ V1 cùng V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Cần thêm V2 ml H2O để được hỗn hợp NaOH bắt đầu tất cả pH = 9. Quan hệ V1 và V2 là :


Trộn đôi mươi ml hỗn hợp KCl 0,05M với đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau thời điểm pha trộn bởi thể tích của nhì hỗn hợp đầu thì pH của hỗn hợp thu được là:


Trộn 300 ml H2SO4 tất cả pH = 2 với 200 ml H2SO4 gồm pH = 3 thì pH của dung dịch sau khi trộn là:


Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,06M. pH của hỗn hợp chiếm được là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml hỗn hợp cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. pH của hỗn hợp chiếm được là:


Cho nhì dung dịch: hỗn hợp A chứa H2SO4 0,1M với HCl 0,2M với hỗn hợp B đựng NaOH 0,2M với KOH 0,3M. Trộn 100 ml hỗn hợp A cùng với V ml dung dịch B chiếm được dung dịch C tất cả pH = 7. Giá trị của V là:


Dung dịch A chứa H2SO4 aM với HCl 0,2M; hỗn hợp B chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml dung dịch A với 1trăng tròn ml dung dịch B thì chiếm được hỗn hợp tất cả pH = 7. Giá trị của a là:


Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 có HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là :


Thêm 25 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem dung dịch thu được cho tác dụng cùng với hỗn hợp NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lkhông nhiều của hỗn hợp H2SO4 thuở đầu là:


Xem thêm: Kỷ Yếu Tiếng Anh Là Gì, Thiết Kế Kỷ Yếu Tiếng Anh Có Gì Đặc Biệt?

Hấp thú lượng SO2 hoàn toản vào V ml dung dịch KMnO4 5.10-3M. Dung dịch X thu được có pH bằng


Cho m gam Ba vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M nhận được dung dịch X. Pha loãng dung dịch X 10 lần được hỗn hợp Y gồm pH = 12. Kân hận lượng Ba đang sử dụng là:


Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch A công dụng với V ml hỗn hợp B cất NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M nhận được dung dịch C tất cả pH = 1 với m gam kết tủa D. Giá trị của V với m là


Dung dịch HCl và CH3COOH có thuộc độ đậm đặc. pH của nhị dung chất dịch này tương xứng là x và y. Cứ đọng 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Quan hệ giữa x cùng y là:


Trộn V1 lkhông nhiều dung dịch axit táo tợn (pH = 5) với V2 lkhông nhiều kiềm mạnh bạo (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây nhằm nhận được hỗn hợp bao gồm pH = 6


Tính pH của 300ml dung dịch (có 100 ml Ba(OH)2 0,1M với 200 ml NaOH 0,05M)


Trong 100 ml hỗn hợp A có hòa tan 2,24 ml khí HCl (đktc). pH dung dịch là:


Dung dịch bazo mạnh bạo Ba(OH)2 bao gồm = 5.10-4. pH của dung chất dịch này là:


Dung dịch HCl 0,1M có pH là:


Phải thêm từng nào ml hỗn hợp HCl 1M vào 90 ml nước sẽ được hỗn hợp bao gồm pH = 1?


Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M buộc phải để dung hòa không còn 100 ml hỗn hợp X là


Trộn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,01M với 200 ml dung dịch KOH 0,03M chiếm được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là


Trộn lẫn 7 ml hỗn hợp NH3 1M với 3 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A nhận được hỗn hợp B. Xác định pH của những dung dịch A cùng B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml hỗn hợp X đựng hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M công dụng với 300 ml hỗn hợp Y chứa các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 bM với KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và hỗn hợp Z gồm pH = 12. Giá trị của a và b theo lần lượt là


Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp có NaOH 0,2M với KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X tất cả pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- với x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y có cất y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng thể mol Cl- cùng NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y nhận được hỗn hợp Z. Dung dịch Z bao gồm pH là


Thêm nhàn dung dịch HCl bao gồm pH = 0 vào hỗn hợp đựng 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 kim loại kiềm tiếp đến nhau đến lúc gồm 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. Cho hỗn hợp chiếm được tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối hạt và thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là


Hòa rã không còn m gam Al trong 100 ml hỗn hợp NaOH 0,3M nhận được hỗn hợp A cùng 0,672 lkhông nhiều khí H2. Dung dịch A bao gồm pH là


Nồng độ ion H+ vào dung dịch thay đổi ra làm sao để pH của hỗn hợp tạo thêm 1 1-1 vị:


Cho 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản bội ứng cùng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml hỗn hợp bao gồm pH = 13. Sau phản bội ứng, cân nặng kết tủa buổi tối đa nhận được là


*

Cơ quan lại công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT do Sở tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *