Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong cơ thể Lipit bị thoái hóa thành:

A.quý khách hàng sẽ xem: Trong khung hình lipit bị oxi hóa thành NH3, CO2, H2O

B. NH3 với H2O

C.

Bạn đang xem: Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

H2O và CO2

D. amoniac và cacbonic


*

X, Y là nhì cacbohiđrat. X, Y hồ hết không trở nên oxi hóa vì chưng AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y rất nhiều nhận được và một lượng CO2 và H2O. X, Y lần lượt là:

A. saccarozơ và fructozơ.

B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinc bột và glucozơ.

D. tinh bột và xenlulozơ.

X, Y là nhị cacbohiđrat. X, Y rất nhiều không biến thành thoái hóa vì chưng AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y hồ hết nhận được cùng một lượng CO2 với H2O. X, Y lần lượt là:

A. saccarozơ cùng fructozơ.

B. xenlulozơ cùng glucozơ.

C. tinc bột với glucozơ.

D. tinch bột cùng xenlulozơ.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Đốt cháy este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi chiếm được số mol CO2 ngay số mol H2O.

(b) Trong đúng theo hóa học cơ học tuyệt nhất thiết cần có cacbon cùng hiđro.

(c) Những thích hợp hóa học cơ học bao gồm thành phần nguyên tố tương đương nhau, thành phần phân tử rộng kém nhẹm nhau một tuyệt các nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa do dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo thành Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có kết cấu mạch vòng.

Số tuyên bố đúng là

A. 2.

B.5.

C. 4.

D. 3.

Hiđrocacbon X sống điều kiện thường xuyên là hóa học khí. Lúc lão hóa trọn vẹn X thì chiếm được thể tích khí CO2 với tương đối H2O là 2:1 làm việc thuộc ĐK. X làm phản ứng cùng với AgNO3/NH3 chế tác kết tủa. Số cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu đặc thù trên là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Hidrocacbon X làm việc điều kiện hay là chất khí. Lúc oxi hóa trọn vẹn X thì chiếm được thể tích khí CO2 và khá H2O là 2:1 sinh sống cùng ĐK. X bội nghịch ứng với AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa. Số cấu trúc của X thỏa mãn đặc điểm bên trên là

A. 2.

C. 4.

Xem thêm: Biến Rác Thành Vật Liệu Graphene Là Gì ? Graphene Là Vật

D. 1.

Thực hiện nay những xem sét sau:

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch F e N O 3 2

(b) Sục khí C O 2 vào hỗn hợp C a O H 2

(c) Cho Si vào dung dịch K O H

(d) Cho P 2 O 5 công dụng với H 2 O

(e) Đốt lạnh dây Mg vào khí C O 2

(f) Đốt cháy N H 3 trong không khí.

Trong những xem sét trên, số nghiên cứu xảy ra bội phản ứng thoái hóa - khử là.

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, đối kháng chức, mạch hlàm việc luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp hóa học hữu cơ độc nhất vô nhị thiết đề xuất có cacsbon với hidro.

(c) Dung dịch glucozo bị khử bởi vì AgNO3 vào NH3 tạo thành Ag.

(d) Những đúng theo chất cơ học có nguyên tố ngulặng tố tương đương nhau, yếu tắc phân tử rộng kém nhẹm nhau một tuyệt các team –CH2 là đồng đẳng của nhau.

(e) Saccarozo chỉ tất cả kết cấu mạch vòng.

Số tuyên bố đúng là:

A.4.

B.2.

C.5.

D.3.

Cho các tuyên bố sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hngơi nghỉ luôn luôn nhận được số mol CO2 ngay số mol H2O.

(b) Trong thích hợp hóa học cơ học độc nhất thiết cần bao gồm cacbon cùng hiđro.

(c) Những thích hợp chất cơ học gồm nhân tố nguim tố kiểu như nhau, nguyên tố phân tử rộng kém nhẹm nhau một hay các nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử vì chưng AgNO3trong NH3tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Cho các tuyên bố sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, đối chọi chức, mạch hở luôn chiếm được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong đúng theo hóa học cơ học tuyệt nhất thiết phải gồm cacbon và hiđro.

(c) Những thích hợp chất cơ học tất cả nguyên tố ngulặng tố như thể nhau, yếu tố phân tử rộng kém nhau một tuyệt các đội CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử vì AgNO3 vào NH3 tạo nên Ag.

(e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Cho những tuyên bố sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt luôn luôn nhận được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ độc nhất vô nhị thiết đề xuất gồm cacbon cùng hiđro.

(c) Những thích hợp hóa học hữu cơ có yếu tắc nguyên tố kiểu như nhau, thành phần phân tử rộng kém nhẹm nhau một giỏi các đội CH2 là đồng đẳng của nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *