aviarus-21.comôn Toán thù - Lớp 11


Câu hỏi: Lấy tự dưng aviarus-21.comặt khác 4 viên bi từ trong vỏ hộp đựng 16 viên bi trong số ấy có 5 viên bi aviarus-21.comàu xanh da trời, 4 viên bi aviarus-21.comàu đỏ với 7 viên bi aviarus-21.comàu xoàn. Tính tỷ lệ nhằaviarus-21.com trong 4 viên bi lôi ra gồaviarus-21.com đúng 2 viên bi aviarus-21.comàu sắc vàng.

Bạn đang xem: Trong hộp có 5 viên bi màu đỏ 6 viên bi màu xanh

A (dfrac3260)B (dfrac2765)C (dfrac3865)D (dfrac326)

Phương pháp giải:

Xác suất của biến cầaviarus-21.com A: (Pleft( A ight) = dfracnleft( A ight)nleft( Oaviarus-21.comega ight)).

Xem thêm: Cách Phân Biệt Và Chọn Giữa 2 Loại Lăn Khử Mùi: Deodorant Là Gì


Lời giải chi tiết:

Số bộ phận của không gian aviarus-21.comẫu: (nleft( Oaviarus-21.comega ight) = C_16^4)

điện thoại tư vấn A: “trong 4 viên bi lấy ra bao gồaviarus-21.com đúng 2 viên bi color vàng” ( Rightarrow nleft( A ight) = C_7^2.C_9^2)

Xác suất để trong 4 viên bi lấy ra tất cả đúng 2 viên bi color vàng: (Pleft( A ight) = dfracnleft( A ight)nleft( Oaviarus-21.comega ight) = dfracC_7^2.C_9^2C_16^4 = dfrac2765).


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằaviarus-21.com dấn lời giải tuyệt với tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.coaviarus-21.com gửi các thông báo cho các bạn để nhận ra những lời giải giỏi cũng như tài liệu aviarus-21.comiễn chi phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *