Câu vấn đáp được chuẩn xác cất đọc tin đúng đắn với an toàn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, cô giáo hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

Bạn đang xem: Trong pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng


*

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh như thế nào dưới đây được viết đúng?

A. for i:= 4 lớn 1 vị writeln(‘A’);

B. for i= 1 to lớn 10 writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 bởi vì writeln(‘A’);

D. for i khổng lồ 10 do writeln(‘A’);

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 lớn 10 do j:= j + 2; write( j );

Khi dứt câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn cmùi hương trình: J:= 0;

For i:= 1 lớn 5 bởi vì J:= j + i;

Sau khi tiến hành đoạn công tác trên, quý hiếm của trở nên j bởi bao nhiêu?

A. 12 B. 22 C. 15 D. 42.

Câu 4: Cú pháp của câu lệnh ĐK dạng đủ làm sao sau đây là đúng?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2);

B. If (câu lệnh) then (điều kiện)

C. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2)

D. If (điều kiện) bởi (câu lệnh)

Câu 5: Chương thơm trình sau mang lại tác dụng gì?

Program VD;

Var a, b: Real;

x: Integer;

Begin

Readln( a,b);

If a>b then x:=a else x:=b;

Writeln(x);

End.

Đề này lỗi,mình sửa lại nha.

Xem thêm: Dự Án Ddi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Direct Dialling In (Ddi) Trong Tiếng Việt

A.Xuất ra screen số bé dại tốt nhất vào 2 số a, b vẫn nhập.

B.Xuất ra screen số lớn số 1 trong nhị số a, b sẽ nhập.

C.Chương thơm trình không triển khai được bởi vì lỗi knhị báo mẫu mã tài liệu.

D.Đảo cực hiếm của nhì biến chuyển a, b cho nhau.

Câu 6: Hoạt rượu cồn làm sao tiếp sau đây lặp cùng với tần số lặp biết trước?

A. Rửa rau xanh tới lúc sạch

B. Học bài bác cho tới khi thuộc bài

C. Call điện cho tới Lúc tất cả tín đồ nghe máy

D. Ngày vệ sinh 2 lần

Câu 7: Cấu trúc câu lệnh ĐK dạng thiếu thốn là:

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) esle (câu lệnh 2);

B. If (điều kiện) then (câu lệnh) ;

C. If (điều kiện) then (câu lệnh), (câu lệnh 2);

D. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) ; esle (câu lệnh 2);

Câu 8: Ta bao gồm 2 lệnh sau:

x := 8;

IF xA. 5 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 9: Chọn câu lệnh Pascal thích hợp lệ trong các câu lệnh sau:

A. If a >b then max = a ;

B. If a := b then max = b ;

C. If a = b then S := a+b ;

D. If a A. for (đổi thay đếm ): = ( quý giá đầu) khổng lồ (cực hiếm cuối ) do (câu lệnh);

B. for (biến hóa đếm):= (cực hiếm cuối) khổng lồ (quý hiếm đầu ) vì ( câu lệnh);

C. for (phát triển thành đếm ); = (giá trị đầu ) to lớn (giá trị cuối) ; vày (câu lệnh);

D. for (đổi thay đếm)=(giá trị đầu) khổng lồ (cực hiếm cuối) bởi (câu lệnh ) ;

Câu 11: Em hiểu lệnh lặp theo nghĩa nào bên dưới đây?

A. Một lệnh gắng mang lại nhiều lệnh

B. Các câu lệnh được viết lặp đi tái diễn những lần

C. Vì câu lệnh có tên là lệnh lặp

D. Cả (A), (B), (C) phần lớn sai

Câu 12: khi như thế nào thì câu lệnh For..to..do kết thúc?

A. Khi biến chuyển đếm nhỏ tuổi rộng quý giá cuối

B. Khi đổi mới đếm lớn hơn quý giá cuối

C. khi biến đổi đếm nhỏ tuổi rộng giá trị đầu

D. Lúc trở nên đếm lớn hơn quý hiếm đầu

Câu 13: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu lệnh đúng?

A. for i:=1 to lớn 10; vì chưng x:=x+1;

B. for i:=1 to lớn 10 do x:=x+1;

C. for i:=10 to 1 vày x:=x+1;

D. for i =10 to lớn 1 bởi x:=x+1;

Câu 14: Với ngôn ngữ lập trình sẵn Passcal câu lệnh lặp for i:=1 lớn 10 bởi x:=x+1; thì vươn lên là đếm i phải

được knhì báo là giao diện dữ liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Tất cả những hình dáng trên số đông được

Câu 15: Trong câu lệnh lặp cùng với tần số biết trước (For – do), được triển khai mấy lần?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *