Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

TRung Bình cùng của 6 số tự nhiên chẵn liên tục là 241. Tìm 6 số đó?

( Cho bản thân biện pháp làm chi tiết nhé. cảm ơn! )

Lớp 4 thui đấy .

Bạn đang xem: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp là 241


*

Hotline 6 số chắn liên tục là: n; n+2; n+4; n+6; n+8; n+10

Vì vừa phải cùng của 6 số bên trên đề xuất ta có:

( n + n+2+ n+4+ n+6+ n+8+ n+10):6=241

( 6n+30) : 6= 241

6n+30= 1446

6n= 1446-30

6n= 1416

n= 1416:6

n= 236

Vậy 6 số chẵn tiếp tục đề xuất search là : 236; 238;240;242;244;246


*

Hai số chẵn liên tiếp hơn kỉm nhau 2 đơn vị chức năng. Nếu Gọi số chẵn nhỏ bé tốt nhất vào 6 số sẽ là a thì 5 số chẵn liên tục theo sau a là: a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8 ; a + 10

Ta có: (a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10) : 6 = 241

a x 6 + 30 = 241 x 6

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 – 30

a x 6 = 1416

a = 1416 : 6

a = 236

Vậy 6 số chẵn tiếp tục lần lượt là:

236; 238; 240; 242; 244; 246


Đáp án: Các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246

Giải thích công việc giải:

Các số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vì vừa phải cùng của 6 số là 241 đề xuất tổng của số sản phẩm cha và số đồ vật bốn là: 241x2=482

Số trang bị cha là: (482-2):2=240

Số trang bị tứ là: 482-240=242

Lập 6 số chẵn liên tiếp ta được: 236, 238, 240, 242, 244, 246

Đáp số: Các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246


Tổng của số chẵn nhỏ xíu tuyệt nhất và số chẵn lớn số 1 trong 6 số chẵn lên tếp nên tra cứu là: 241 x 2 = 482

Hiệu của số chẵn lớn nhất với số chẵn nhỏ xíu tốt nhất trong 6 số chẵn lên tếp yêu cầu kiếm tìm là: (6-1)x2 =10

Số chẵn bé độc nhất vào 6 số chẵn liên tếp cần tìm là:(482 - 10):2=236.

Xem thêm: Dự Án Bt Là Gì - Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Bot, Bto, Bt Là Gì

Vậy 6 số chẵn lên tếp yêu cầu tìm kiếm là:236; 236; 240; 242; 244; 246


Call sáu số chẵn liên tục là x-2;x;x+2;x+4;x+6;x+8

Tổng của 6 số đó là:

241 x 6 =1446

=> x - 2 + x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8= 1446

=> 6x + 18 = 1446

=> 6x = 1446 - 18

=> 6x = 1428

=> x = 238

Vậy 6 số tự nhiên tiếp tục là: 236;238;240;242;244;246


Tổng 6 số là : 241 x 6 = 1446

Call số chẵn thứ nhất là a thì các số chẵn tiếp tục là :

a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8 ; a + 10

a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10 = 1446

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 - 30

a = 1416 : 6

a = 236

Vậy những số chẵn tiếp tục là: 236 ; 238 ; 240 ; 242 ; 244 ; 246 .


hotline 6 số chẵn thường xuyên là 2k;2k+2;2k+4;2k+6;2k+8;2k+10

Theo đề, ta có:

(left(2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10 ight):6=241)

(Leftrightarrow12k+30=1446)

(Leftrightarrow12k=1416)

hay k=118

Vậy: 6 số liên tục bắt buộc tra cứu là(236;238;240;242;244;246)


Gọi a là số cần tìmTbc cua 6 chẵn số liêntiếp là 241 tức ta có dãy số(a+(a+2)+(a+4)+(a+6) +(a+8)+(a+10))/6=241=>6a+3=241*6=> a=236vậy dựa vào dãy số ta có236, 238, 240, 242, 244, 246.


Bài 1: Tìm 7 số chẵn tiếp tục, biết mức độ vừa phải cộng của chúng là 18.Bài 2: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết mức độ vừa phải cộng của bọn chúng là 2014.Bài 3: Tìm ba số lẻ liên tục, biết vừa đủ cộng của chúng là 253.Bài 4: Tìm số vừa phải cộng của các số thoải mái và tự nhiên thường xuyên từ một mang lại 9.giải góp mik nha mn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *