*

Trung bình cộng của nhì phân số là(frac512).Phân số trước tiên rộng phân số thứ hai(frac16). Tìm phân số đầu tiên.

Bạn đang xem: Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập


*

Tổng của nhị phân số là :

(frac512.2=frac1012)

Số bé là :

(left(frac1012-frac16 ight):2=frac13)

Số lớn là :

(left(frac1012+frac16 ight):2=frac12)

Đ/S:


*

Tổng của nhì phân số kia là:

(frac512.2=frac56)

Phân số thứ nhất là:

(left(frac56+frac16 ight):2)(=frac12)

Đáp số:(frac12)


Tổng của nhì số là :

(frac512 imes2=frac56)

Phân số thứ nhất là :

(left(frac56+frac16 ight):2=frac12)

Phân số lắp thêm nhì là :

(frac56-frac12=frac13)

Đáp số : số đầu tiên :(frac12)

số lắp thêm nhì : (frac13)


Trung bình cộng của 2 phân số là :

5/12 * 2 = 5/6

Phân số thứ nhất là :

( 5/6 + 1/6 ) : 2 = 1/2

Đ/S : 1/2


Tổng của 2 phân số là :

5/12 : 2 = 10/12

Số nhỏ bé là :

( 10/12 - 1/6 ) : 2 = 1/3

Số Khủng là :

( 10/12 + 1/6 ) : 2 = 1/2


Tong 2 phan so: 5/12.2=10/12

So be:<10/12-1/6>.2=1/3

So lon:<10/12+1/6>:2=1/2

Dap so:SB:1/3

SL:1/2

Chuc ban hoc gioi nhoa


Tổng của 2 phân số là:

(frac512)x(2)(=)(frac1012)

Số bé là:

((frac1012)(-)(frac16))(:)(2)(=)(frac13)

Số lớn là:

(frac13)(+)(frac16)(=)(frac12)

Đáp số:(frac12)

ae ủng hộ nha .bị âm rùi


Trung bình cộng của nhì phân số bởi 2 (frac45),phân số trang bị nhị hơn phân số đầu tiên là 1(frac34). Tìm phân số sản phẩm nhị.


Trung bình cùng của nhì phân số bằng 2(frac45),phân số thiết bị nhị rộng phân số thứ nhất là 1(frac34). Tìm phân số trang bị nhì.


Bài 1: Từ các số 0, 3, 2 lập được từng nào số bao gồm 3 chữ số không giống nhau ?

Bài 2: Trên 1 đoạn đường 1km, tín đồ ta tLong cây 2 bên mặt đường, giải pháp 20m tdragon 1 cây( sống nhị đầu đường là đèn cao áp). Hỏi phần đường kia tất cả từng nào cây ?

Bài 3: Trung bình cùng của 2 phân số bằng(frac57). Nếu gấp phân số thứ nhất lên gấp đôi thì vừa đủ cộng của chúng bằng(frac34). Tìm phân số đầu tiên.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Vốn Khác Của Chủ Sở Hữu Là Gì, Cách Tính Như Thế Nào?

Bài 4: Trung bình cùng 3 số bởi 150. Trong số đó số thứ nhất rộng số lắp thêm nhì 15 đơn vị chức năng cùng kỉm số sản phẩm tía 12 đơn vị. Tìm số thiết bị cha.

Bài 5: Trung bình cộng của 2 phân số bằng(frac149). Nếu tăng phân số đồ vật nhị cấp 4 lần thì vừa phải cộng của chúng bằng(frac9118). Tìm phân số trước tiên.

Bài 6: Trung bình cộng cha số bằng 180. Số đầu tiên vội rưỡi số thứ nhị cùng bằng(frac35)số vật dụng bố. Tìm số thứ nhất.

Bài 7: Trung bình cộng của tử số cùng chủng loại số của một phân số bởi 16. Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đang cho.

Bài 8: Trong hộp gồm số bi màu sắc đá quý nhiều gấp 4 lần số bi red color. Biết số bi color đá quý nhiều hơn thế nữa số bi red color là 75 viên. Hỏi trong hộp tất cả toàn bộ bao nhiêu viên bi ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *