Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tuổi em hiện giờ gấp 4 lần tuổi em Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ.đến khi tuổi em bởi tuổi anh bây chừ thì tổng thể tuổi của nhị anh em là 51 tuổi .tính tuổi anh hiện nay


*

Theo bài bác ra , ta gồm sơ vật của tuổi nhì bằng hữu trước đó :Tuổi em: |-----|Tuổi anh:|-----|-----|-----|-----|Hiệu số phần tuổi của anh cùng em là:4 -1 = 3 (phần)Vì mỗi năm mỗi cá nhân phần đa thêm một tuổi, bắt buộc hiệu số tuổi của anh ý cùng em là ko đổi.Ta có sơ thứ hiện giờ :Tuổi em |-----|-----|-----|-----|

Tuổi anh |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Sau này, Khi em bằng tuổi anh hiện nay:

Ta lại sở hữu sơ thiết bị trong tương lai :

Tuổi em |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| Tổng là 51 tuổiTuổi anh|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|Hiện giờ ta quy về dạng tân oán Tổng - Tỉ cùng làm nlỗi bình thường .

Bạn đang xem: Tuổi em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay

Giá trị một phần là :

51 : ( 10 + 7 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi em về sau là :

3 x 7 = 21 ( tuổi )

Vì tuổi em sau đây bởi tuổi anh hiện tại nay(Rightarrow)tuổi anh bây chừ là 21 tuổi .

Đáp số : 21 tuổi .

:D


Đúng 0
Bình luận (0)

vấn đáp góp bản thân nhé


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự như

Tuổi của em hiện thời cấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ.Đến lúc tuổi em bởi tuổi anh bây chừ thì tổng cộng tuổi của hai bạn bè là 51 .Tính tuổi anh hiện nay nay


Lớp 5 Toán thù
5
0

tuổi của em bây giờ vội 4 lần tuổi lúc tuổi anh bởi tuổi em bây chừ.cho đến lúc tuổi em bằng tuổi anh bây chừ thì tổng số tuổi của nhì đồng đội là 51 tuổi.tính tuổi của em hiện thời, tuổi anh hiện nay nay


Lớp 5 Tân oán
1
0

Tuổi của Em hiện thời vội 4 lần tuổiem lúc tuổi anh bằng tuổi em bây chừ.Đến Lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện giờ thì tổng thể tuổi của nhị anh em là 51 tuổi. tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?


Lớp 5 Toán thù
0
0

Tuổi của em hiện giờ vội 4 lần tuổi em Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện nay.cho đến lúc tuổi em bởi tuổi anh hiện nay thì tổng cộng tuổi của nhì anh em là 51 tuổi.Tính tuổi từng người?


Lớp 5 Tân oán
0
0

TUỔI CỦA EM HIỆN NAY GẤP 4 LẦN TUỔI EM KHI TUỔI ANH BẰNG TUỔI EM HIỆN NAY.ĐẾN KHI TUỔI EM BẰNG TUỔI ANH HIỆN NAY THÌ TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI ANH EM LÀ 51 TUỔI.TÍNH TUỔI CỦA MỖI NGƯỜI HIỆN NAY.

Xem thêm: Tìm Hiểu Số Bạch Thủ Lô Là Gì, Hôm Nay Đánh Bạch Thủ Nào Dễ Trúng


Lớp 5 Tân oán
1
0

tuổi em hiện giờ vội vàng 4 lần tuổi em Lúc tuổi anh bởi tuổi em bây giờ.Đến khi tuổi em bởi tuổi anh bây giờ thì tổng cộng tuổi của nhị đồng đội là 51tuổi.Tính tuổi của em,tuổi cùa anh hiện tại nay


Lớp 5 Tân oán
1
0

Tuổi của em bây giờ vội 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bởi tuổi em bây chừ.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tổng thể tuổi của 2 bạn bè là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


Lớp 5 Toán
0
0

Tuổi của em hiện thời cấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tổng cộng tuổi của 2 bạn bè là 51 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện giờ.


Lớp 5 Tân oán
2
0

Tuổi của em hiện nay vội vàng 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện nay.Đến Lúc tuổi em bởi tuổi anh thì tổng thể tuổi của 2 anh em là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi cá nhân bây giờ.


Lớp 5 Toán thù
0
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *