Tương tác thân điện tích đứng yên ổn và năng lượng điện vận động là

A. ảnh hưởng hấp dẫn

B. liên can điện

C. ảnh hưởng từ

D. vừa tương tác năng lượng điện vừa thúc đẩy từ


*


Phát biểu làm sao sau đây đúng?

Từ ngôi trường không liên quan với

A. Các năng lượng điện chuyển động

B. các năng lượng điện đứng im.

Bạn đang xem: Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là

C.nam châm hút từ đứng im.

D.nam châm hút từ hoạt động.


Lực địa chỉ tĩnh năng lượng điện thân nhị điện tích điểm đứng yên đặt biện pháp nhau một khoảng chừng 2cm là F. Nếu để bọn chúng giải pháp nhau 4cm thì lực tương tác thân bọn chúng là:

A.4F

B.0,25F

C.2F

D.0,5F


Lực liên hệ tĩnh điện thân nhị năng lượng điện điểm đứng yên ổn đặt cách nhau một khoảng chừng 4centimet là F. Nếu để bọn chúng biện pháp nhau 1centimet thì lực địa chỉ thân chúng là:

A.4F

B.0,25F

C.16F

D.0,0625F


Lực liên quan tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng im đặt giải pháp nhau một khoảng 4 cm là F. Nếu nhằm bọn chúng cách nhau 1 cm thì lực cửa hàng giữa chúng là

A. 4F

B.0,25F

C.

Xem thêm:

16F

D.0,5F


So lực shop tĩnh điện thân năng lượng điện tử cùng với prôton cùng với lực vạn thiết bị lôi kéo giữa bọn chúng thì lực hệ trọng tĩnh điện

A. cực kỳ bé dại so với lực vạn thiết bị lôi kéo.

B. rất cao đối với lực vạn đồ gia dụng hấp dẫn

C. bởi đối với lực vạn thứ hấp dẫn

D. rất to lớn so với lực vạn thiết bị lôi kéo làm việc khoảng cách nhỏ tuổi với rất nhỏ dại đối với lực vạn đồ gia dụng thu hút ở khoảng cách lớn


So lực tác động tĩnh năng lượng điện thân năng lượng điện tử với prôton cùng với lực vạn vật dụng lôi kéo thân chúng thì lực ảnh hưởng tĩnh điện

A. rất bé dại so với lực vạn đồ lôi cuốn.

B. rất to lớn đối với lực vạn đồ dùng lôi kéo.

C. bởi đối với lực vạn đồ lôi cuốn.

D. không nhỏ so với lực vạn vật thu hút sống khoảng cách bé dại cùng vô cùng nhỏ so với lực


Hai năng lượng điện đặt cách nhau một khoảng chừng r vào không khí thì lực liên quan thân chúng là2.10-3N . Nếu khoảng cách đó mà đặt vào môi trường thiên nhiên năng lượng điện môi thì lực địa chỉ thân bọn chúng là10-3N

a)Xác định hằng số năng lượng điện môi

b) Để lực tương tác thân hai năng lượng điện đó khi đặt trong điện môi bởi lực xúc tiến giữa hai điện tích lúc đặt trong bầu không khí thì khoảng cách giữa nhì điện tích là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai năng lượng điện này vào không gian là đôi mươi cm


Hai năng lượng điện đặt cách nhau một khoảng r vào không gian thì lực liên can thân chúng là2.10- 3N. Nếu khoảng cách này mà đặt vào điện môi thì lực tác động thân chúng là10-3N.

a) Xác định hằng số năng lượng điện môi của điện môi.

b) Để lực can dự thân hai điện tích đó lúc đặt vào điện môi bằng lực cửa hàng thân bọn chúng lúc để trong bầu không khí thì phải kê hai điện tích đó giải pháp nhau bao nhiêu? Biết vào không khí nhị điện tích biện pháp nhau 20cm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *