in or towards the northern part of a thành phố or town, especially if there is not much business or industry there:

Bạn đang xem: Uptown là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


The conspiracy is cast as overcoming uptown corruption, & thus restoring the neighborhood"s sovereignty through street justice.
The southernmost tunnel of the uptown pair, as well as the downtown tunnels, were all constructed using the tubular cast iron & tunneling shield method.
A lot of guys were big tippers uptown, but when it came to fighting for you downtown, they were nowhere.
The station can also be seen by passengers who choose lớn keep riding the as they travel around the loop to head bachồng uptown.
After the theater district migrated uptown & the neighborhood became commercialized, the residential building folded and in 1905 it was turned inkhổng lồ a khách sạn.
Work continued on construction of the downtown tubes và finishing off the interior of the uptown tubes.
Uptown quickly became the commercial hub of the area, with storied nightlife, entertainment and tall commercial buildings.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả cách nhìn của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về vấn đề này

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Avast Secure Browser Là Gì, Cách Gỡ Avast Secure Browser

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *