Nâng cấp cho giao diện ảo và hỗ trợ DirectX 10.1 đến sản phẩm ảo Windows

Điểm new vào Workstation 16.1.2 là kĩ năng Direct3 chiều 10.1, có thể chấp nhận được các game cùng vận dụng hưởng thụ DirectX 10.1 chạy ngơi nghỉ khu vực mà trước đó bọn chúng cần yếu (VMware Workstation các phiên phiên bản trước không hỗ trợ Direct3 chiều 10.1). Trong khi nó còn bổ sung cập nhật thêm Ant-Aliasing, Geometry và Compute shaders, vào vai trò dự trữ mang đến nhiều game và ứng dụng đề nghị DirectX 11 mà lại không chuyển động.

Bạn đang xem: Vmware sinhvienit

Có gì mới ngơi nghỉ VMware Workstation Pro 16?


Nhấn vào để xem

Xem chi tiết: tại liên kết này

Container & Kubernetes SupportBuild/run/pull/push container images using the vctl CLI.Supports KIND kubernetes clusters running on top of Workstation Pro.

Note: Windows 10 1809 or higher is required

New Guest Operating System SupportRHEL 8.2Debian 10.5Fedora 32CentOS 8.2SLE 15 SP2 GAFreeBSD 11.4ESXi 7.0Support for DirectX 11 & OpenGL 4.1 in the Guest

Hardware Requirements:

For Windows hosts, a GPU that supports DirectX 11.0 is required.For Linux hosts, a NVIDIA GPU is required.Software Requirements:Host Operating System (64-bit):Windows 8 or higherGNU/Linux with NVIDIA drivers that support OpenGL 4.5 and aboveGuest Operating SystemWindows 7 or higherGNU/Linux with vmwgfxVulkan Render Support for Linux WorkstationWorkstation 16 Pro enables 3 chiều tư vấn for Intel GPUs on Linux host khổng lồ deliver DirectX 10.1 & OpenGL 3.3 to VMs using Vulkan renderer.Note: Linux host operating system with a recent Intel/Vulkan driver is needed, Mesa trăng tròn.1 or later is recommended.Sandboxed GraphicsVirtual machine security is enhanced by removing graphics render from vmx & running it as a separate sandbox process.

Xem thêm: Corona Sdk Là Gì - Phát Triển Phần Mềm Android

USB 3.1 Controller SupportThe virtual machines virtual XHCI controller is changed from USB 3.0 lớn USB 3.1 lớn support 10 Gbps.Larger VM32 virtual CPUs128 GB virtual memoryNote: Running virtual machines with 32 vCPUs requires that your host & guest operating systems both support 32 logical processors.8 GB virtual graphics memoryDark ModeWorkstation 16 Pro supports Dark Mode for optimized user experience.Note: Requires host operating systems to be Windows 10 1809 or highervSphere 7.0 SupportIn Workstation 16 you can perform the following:Connect khổng lồ vSphere 7.0.Upload a local virtual machine to lớn vSphere 7.0.Download a remote virtual machine running on vSphere 7.0 to lớn the local desktop.Performance ImprovementsImproved tệp tin transfer speeds (Drag & Drop, Copy & Paste)Improved virtual machine shutdown time.Improved virtual NVMe storage performance.Improved Accessibility SupportAccessibility improvements have sầu been added so Workstation Pro is compliant with WCAG 2.1 criteria.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *