Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vòi đầu tiên tung đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ. Vòi đồ vật nhị gồm sức tan bởi 1/3 vòi vĩnh thứ nhất. Vòi lắp thêm cha tháo hết hồ đầynước vào 4 giờ đồng hồ. Nếu 2/5 hồ nước đã gồm nước, fan ta mngơi nghỉ 3 vòi vĩnh đồng thời thì sau mấy giờ đồng hồ hồ vẫn đầy nước?

Ai giải tương đối đầy đủ mình tick cho


*

vòi thứ nhất tan đầy hồ sau 2 tiếng. vòi máy nhị bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi vĩnh đầu tiên. vòi sản phẩm cha gỡ hết tất cả hồ nước đầy nước vào 4 giờ đồng hồ. nếu như 2/5 hồ nước vẫn có nước, fan ta msống đồng thời 3 vòi thì sau? tiếng hồ đã đầy nước.

Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ


*

vòi đầu tiên rã đầy hồ nước sau 2 tiếng. vòi sản phẩm công nghệ nhì gồm mức độ tung bằng 1/3 vòi vĩnh đầu tiên. vòi vĩnh sản phẩm công nghệ bố bóc hết hồ đầy nước trong 4 tiếng. ví như 2/5 hồ nước vẫn có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ đồng hồ hồ nước đang đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên tung được:

1 : 2 = 50% ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh sản phẩm công nghệ nhì rã được:

1/3 x 1/2 = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm công nghệ ba tan được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh rã được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ nước có 2/5 nước tín đồ ta đang msinh hoạt bố vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh vật dụng nhị tung được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi vật dụng tía tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ nước tất cả 2/5 nước tín đồ ta đang mlàm việc cha vòi vĩnh trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ giải pháp đọc này đúng cùng với ý bạn ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi sản phẩm công nghệ hai tất cả mức độ tan bằng 1/3 vòi máy nhấtVòi sản phẩm công nghệ 3 bóc hết tất cả hồ nước đầy nước vào 4 giờ. Nếu2/5hồ sẽ gồm nước, người ta msinh hoạt cùng lúc 3 vòi(vòi 1 với vòi vĩnh 2 tung vào còn vòi 3 túa nước ra)thì sau mấy giờ hồ nước đang đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên tung được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh lắp thêm hai rã được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm ba tung được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ nước không tồn tại nước thì mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi vĩnh cùng tung thì được:

(một nửa + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước buộc phải tan vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi thứ nhất tung đầy hồ sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ nhị bao gồm sức tan bởi 1/3 vòi đầu tiên. Vòi trang bị tía bóc hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ vẫn có nước, bạn ta msinh hoạt đồng thời 3 vòi thì sau.....tiếng hồ vẫn đầy nước?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

vòi trước tiên tan đầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi thứ nhị tất cả sức tung bằng 1/3 vòi vĩnh trước tiên . vòi vĩnh thứ ba bóc hết tất cả hồ nước đầy nước trong 4 tiếng. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước , tín đồ ta mlàm việc cùng lúc 3 vòi thì sau ... giờ đồng hồ hồ đã đầy nước .


Lớp 5 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

nặng nề quá


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong 1 giờ, vòi đầu tiên tung được là 1 trong những : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ đồng hồ, vòi vĩnh lắp thêm nhì rã được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi vĩnh sản phẩm tía gỡ hết tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần đầm nước buộc phải tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi vĩnh thuộc mlàm việc, trong một giờ đồng hồ, lượng nước vào bể là: 1/2 + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian để hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:....

Xem thêm: Cho Dung Dịch Ba(Hco3)2 Lần Lượt Vào Các Dung Dịch, Ca(Hco3)2 + Ba(No3)2 = Ba(Hco3)2 + Ca(No3)2

ghi nhớ k cho khách hàng nha

học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi trước tiên chảyđầy hồ nước sau 2 giờ . Vòi vật dụng hai gồm sức rã bởi 1/3 vòi thứ nhất . Vòi trang bị tía bóc hết hồđầy nước vào 4 giờ đồng hồ . Nếu 2/5 hồđang bao gồm nước tín đồ ta mnghỉ ngơi cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau mấy tiếng hồ sẽđầy nước ?


Lớp 5 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

1 giờ vòi 1 chảy được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi vĩnh 2 tung đượclà

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ vòi 3 chảy được là:

1:4=1/4(hồ)

1 tiếng cả 3 vòi tung được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước fan ta sẽ msinh hoạt 3 vòi vĩnh trong các tiếng là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 tiếng.

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải:

Mỗi giờ vòi vĩnh đầu tiên tung được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh thiết bị nhị rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi trang bị tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ nước tất cả 2/5 nước fan ta đang mlàm việc ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ bí quyết gọi này đúng với ý fan ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên tung đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thiết bị nhị có sức rã bởi 1/3 vòi vĩnh vật dụng nhấtVòi sản phẩm 3 tháo tất cả hồ nước đầy nước trong 4 giờ đồng hồ. Nếu2/5hồ nước sẽ bao gồm nước, tín đồ ta msống đồng thời 3 vòi(vòi 1 với vòi 2 tan vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy tiếng hồ nước đã đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh đầu tiên tan được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh sản phẩm nhị tan được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi máy bố rã được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ nước không tồn tại nước thì mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh cùng tan thì được:

(50% + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề nghị chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian rã đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng . Vòi vật dụng hai gồm mức độ tan bởi 1/3 vòi trước tiên . Vòi thứ tía gỡ hết hồ nước đầy nước trong 4 giờ . Nếu 2/5 hồ sẽ bao gồm nước , tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... tiếng hồ nước đã đầy nước ?


Lớp 5 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Vòi thứ nhất rã đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi lắp thêm nhị tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi vĩnh thứ nhất. Vòi thứ bố bóc tất cả hồ nước đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, fan ta msinh hoạt đồng thời 3 vòi thì sau … tiếng hồ vẫn đầy nước?


Lớp 5 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Bài giải:

Mỗi tiếng vòi vĩnh trước tiên rã được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi sản phẩm nhì tan được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi lắp thêm tía tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi vĩnh chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước fan ta vẫn msinh sống ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách gọi 2:(Có lẽ phương pháp gọi này đúng với ý fan ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên rã đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ. Vòi vật dụng nhị bao gồm sức tung bằng 1/3 vòi vĩnh thiết bị nhấtVòi sản phẩm 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ. Nếu2/5hồ đã gồm nước, bạn ta mnghỉ ngơi đồng thời 3 vòi(vòi 1 với vòi 2 tan vào còn vòi vĩnh 3 toá nước ra)thì sau mấy tiếng hồ vẫn đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi đồ vật hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi vật dụng bố tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ nước không có nước thì mỗi tiếng cả 3 vòi vĩnh thuộc rã thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước nên tung vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

kiên cố thế


Đúng 0

Bình luận (0)

Vòi đầu tiên tung đầy hồ nước sau 2 giờ . Vòi thứ nhị gồm mức độ tung bởi 1/3 vòi vĩnh thứ nhất . Vòi thiết bị bố bóc hết tất cả hồ nước đầy nước trong 4 tiếng . Nếu 2/5 hồ vẫn gồm nước , bạn ta mnghỉ ngơi cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ hồ nước sẽ đầy nước ?


Lớp 5 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

* Cách đọc 1:

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh trước tiên rã được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi tiếng vòi vĩnh lắp thêm hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi vật dụng ba rã được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ nước bao gồm 2/5 nước người ta sẽ msinh sống ba vòi vĩnh trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách phát âm 2:(Có lẽ phương pháp gọi này đúng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm nhị tất cả sức tung bởi 1/3 vòi vĩnh máy nhấtVòi vật dụng 3 tháo hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu2/5hồ vẫn bao gồm nước, bạn ta mnghỉ ngơi đồng thời 3 vòi(vòi vĩnh 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 cởi nước ra)thì sau mấy giờ đồng hồ hồ vẫn đầy nước.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *