Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Warden là gì

The recruitment, training và qualifications of sheltered housing wardens employed by local authorities are matters for the individual authorities concerned.
At the same time, there were 10,240 civilian staff (93 more than the previous year) and 669 traffic wardens (60 fewer than the previous year).
We all know about the alleged cases of traffic wardens who are supposed khổng lồ fulfil a specific target.
Is the patrol of our streets going khổng lồ be given up to lớn a different body of people such as neighbourhood wardens?
Non-statutory costs, which will fall on the agricultural & land-owning management community, include wardening access & occupier"s liability.
Our starting point has always been that we want khổng lồ see authorities being able lớn use discretion when appointing wardens.
Các cách nhìn của những ví dụ không miêu tả quan điểm của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
der Direktor / die Direktorin, der Aufseher / die Aufseherin, der (Luftschutz)Wart / die (Luftschutz)Wartin…
*

Xem thêm: Tên Thật Của Kaito Kid

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *