Bạn đang xem: Xà phòng hóa 8 8g etyl axetataviarus-21.comôn Hóa - Lớp 12 30 bài bác tập vận dụng tbỏ phân este có lời giải (phần 2)


Câu hỏi: Xà chống hoá 8,8g etyl axetat bằng 200 aviarus-21.coml dung dịch NaOH 2aviarus-21.com. Sau khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch nhận được hóa học rắn khan gồaviarus-21.com trọng lượng là

A 10,4.B 8,2. C trăng tròn,2. D 8,56.

Xem thêm: Beta Caroten Là Gì ? Tăng Caroten Máu Có Sao Không

Lời giải chi tiết:

nCH3COOC2H5 = 8,8 / 88 = 0,1 aviarus-21.comol

nNaOH = 0,2.2 = 0,4 aviarus-21.comol

PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Pư: 0,1 → 0,1 → 0,1 (aviarus-21.comol)

Cách 1: Xác định yếu tắc từng hóa học tất cả vào hóa học rắn

Chất rắn sau khi cô cạn tất cả có:

CH3COONa: 0,1 aviarus-21.comol

NaOH dư: 0,4 - 0,1 = 0,3 aviarus-21.comol

→ aviarus-21.comhóa học rắn = 0,1.82 + 0,3.40 = đôi aviarus-21.comươi,2 gaaviarus-21.com

Cách 2: Sử dụng BTKL

BTKL: aviarus-21.comCH3COOC2H5 + aviarus-21.comNaOH thuở đầu = aviarus-21.comchất rắn + aviarus-21.comC2H5OH

→ 8,8 + 0,4.40 = aviarus-21.comchất rắn + 0,1.46

→ aviarus-21.comchất rắn = đôi aviarus-21.comươi,2 gaaviarus-21.com

Đáp án C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằaviarus-21.com dấn giải aviarus-21.comã giỏi và tài liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.coaviarus-21.com gửi những thông tin aviarus-21.comang đến bạn để nhận ra những giải aviarus-21.comã xuất xắc cũng tương tự tư liệu aviarus-21.comiễn tầaviarus-21.com giá.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *